Marion Daghan-Malenky

Zkušenosti: Magie

Marion Daghan-Malenky

Zkušenosti: Získání jasnosti

V magii jde v první řadě o sílu. Mnoho lidí se o hodně pokouší, ale je jen velmi málo těch lidí, kteří tím i ve skutečnosti něčeho dosáhnou. Jedním z důležitých problémů, o kterém bychom měli mluvit, je získání vlastní jasnosti. Co vlastně chci? Kdo jsem? Co chtějí ostatní? Jak mohu pomáhat druhým lidem? Co je smyslem mého života? Vím, člověk se může ptát, jak to celé souvisí s magií. Magie je v první řadě energie. Pokud energie není zaostřena a člověk nemá žádnou jasnost, potom nemůže dělat ani žádnou magii. Stejně je to i v životě. Mnoho lidí toho nedosáhne hlavně z toho důvodu, že nevědí, co vlastně chtějí. Dokonce i tehdy, když vědí, co chtějí, ale nemají motivaci, tak to nevyjde!

Půjdeme krok za krokem.

V prvním kroku musí každý hledat sám sebe. Musí hledat odpovědi na otázky, jako například: "Kdo jsem?" Každý samozřejmě řekne: "Ano, jmenuji se tak a tak, to jsem já."

Ne, to je jen jméno! Když člověk ukáže na ruku a pak se zeptá, co to je? To je moje ruka. Ale kdo je ten, kdo řekne, že je jeho? Koho jméno to je? Říkáme, že toto je moje tělo, moje myšlenky, mé pocity, stejně tak, jako říkáme, že toto je moje auto. Takže, kdo je pak majitelem tohoto těla, těchto myšlenek a těchto pocitů? V konečném důsledku člověk ví, že v magii nebo józe a v mnoha kulturách to je duch. Je to duše, kterou popisujeme a definujeme jako vědomí, světlo, moudrost, energii a radost. Ale nikomu opravdu nepomůže to, že tomu prostě bude jen věřit.

Když má ale člověk ve svých myšlenkách jen toto tělo a na konci života stojí smrt, a to znamená jen černou díru s ničím, pak může mít člověk samozřejmě strach z mnoha věcí. Jak jsem již napsala, nic vám nepřinese to, když vám řeknu: "Nemusíte mít strach. Jste přece věčná, nekonečná duše, která přechází z jednoho života do druhého." Nijak vám to prostě nepomůže.

Pomůže vám jen to, když se naučíte meditovat. Proto začněte s meditací. Na naší webstránce www.bila-magie.eu se dozvíte o meditaci více. Nejdříve si chceme ujasnit věci a získat jasnost. Nápomocné je založit si na to nějaký prázdný sešit. Tento prázdný sešit nebudete potřebovat pouze jednou, dvakrát nebo třikrát. Chcete-li mít v magii opravdu úspěch, musíte určité věci stále opakovat. Tak je to i s meditací. Meditovat jen jednou nebo dvakrát nestačí. Tak jako nestačí jít do fitness centra jen jednou nebo dvakrát v životě. Musíte pravidelně trénovat, abyste nabrali svaly a také si je udrželi. Podobným způsobem se musí člověk pravidelně zabývat svým vnitřkem a meditovat a / nebo si i něco zapsat a přemýšlet o tom, co dál. To je velmi důležité!

Já (Marion Daghan-Malenky) zde doporučuji jednoduše začít s meditací. Při meditaci nejde o to, že se nyní stanete buddhistou nebo mágem, že se odchýlíte od svého náboženství, nebo pokud jste dosud byli materialisticky založení, že se nyní zbavíte všeho materialismu. Ne, dokud člověk něco nezažil a neosvědčilo se mu to v praxi, neuvěří, a to je také v pořádku. Důležité ale je, že pokud má člověk takový přístup, musí se umět i otevřít některým věcem a říct si: "Ok, vyzkouším to!" Nemůže říct, že posilování svalů nic nepřinese, když ještě sám nikdy nebyl v posilovně. Situace je odlišná tehdy, když člověk trénuje už 5 let, vyzkoušel různé metody a stroje a pak řekne, že to nic nepřináší! To je pak úplně jiná výpověď.

Musíte se ale pak také ptát na to, proč to nic nepřináší, když trénujete? A přesně tak to s takovými věcmi je. Takže, teď nejde o to, abyste od nynějška věřili, že jste věčná duše. Dívejte se na to jednoduše jako na možnost. Začněte s meditací, protože k této otázce: Kdo jste, vám budou přicházet stále další a další otázky, na které budete hledat odpovědi.

Pokud pozorujete, proč se lidé v kritických situacích chovají buď tak nebo tak, proč někdo jedná jako hrdina a riskuje i svůj vlastní život a jiný prostě uteče, pak uvidíte, že ti, kteří jednají jako hrdinové mají úplně jiný postoj k sobě samým a také k ostatním lidem. Ti první se dívají na sebe samé i na ostatní jako na duši. Proto nemají strach ze smrti a budou některé věci i riskovat. Naše (Marion Daghan-Malenky a Pavol Malenky) osobní zkušenosti to potvrzují!

Zeptejte se sami sebe nejen na to, kdo jste, ale i na to, co chcete. Mnozí lidé na to odpovídají, že nevědí. Chcete např. mít dobrou ženu, dvě děti, být bohatý a zdravý a nejlépe být milionářem - ale proč?

A tady je to složitější - protože to chtějí všichni. Protože člověk má nesprávný způsob myšlení, tak se mylně domnívá, že šťastný bude tehdy, když bude mít na účtu miliony eur. Víte, že v řadách našich zákazníků je i několik milionářů, kteří nejsou šťastní?! Samozřejmě vám zde neřekneme, že byste neměli být milionářem. Naopak, řekneme vám, že pokud chcete být milionářem, potom jak je libo. Ukážeme vám cestu k tomu, jak se stát milionářem. Ale ne proto, že věřím, že vás to naplní! Ne, nikoho to nenaplní. Ale proto, že tak máte více síly a možností pomáhat sobě samým i ostatním lidem. To je ten pravý důvod. Ne proto, že by vás to udělalo šťastnými. Šťastní můžete být pouze tehdy, když poznáte sami sebe jako věčnou duši. Proto lidé nenajdou žádné naplnění v hmotných věcech.

Člověk chce auto a má ho, chce ženu a děti - má je - a přesto v tom nenachází naplnění. Proč? Protože my všichni jsme věčné bytosti! Jen věčnost nám může přinést naplnění. To ale v tomto časovém okamžiku není dobrý nápad, měli bychom to prostě jen zvážit jako možnost. Co chtějí ostatní? Proč je důležité pochopit i to, co chtějí ostatní?

Řekněme to tak, že když vím, co chci, pak musím do toho zahrnout i ostatní. Buddha by nikdy nedosáhl osvícení, pokud by to dělal jen pro sebe. Velké firmy by nebyly nikdy tak úspěšné, pokud by to jejich majitelé dělali jen pro sebe. Samozřejmě člověk chce pomáhat i ostatním lidem, a tak přispět k dalšímu rozvoji této společnosti.

Odložte na chvilku tento počítač nebo tablet a zapište si, co si myslíte, co jste, co chcete a co chtějí ostatní. Co si myslíte o tom, když říkáte, že opravdu nevíte, co chcete kromě ženy, zdraví, auta nebo milionů?

Pokuste se představit si při meditaci dvě věci. Za prvé: Představte si, že už jste milionářem a máte na kontě kolem 300 milionů. Co by jste pak dělali? Protože mnohé z toho, co děláme, děláme jen proto, abychom měli peníze, a proto, abychom si pak něco koupili. Představte si, že peníze prostě nejsou žádným problémem. Co by jste pak dělali? Tam najdete vaši motivaci.

Za druhé: Představte si, že jste zemřeli. Představte si, že jste již přibližně jeden týden mrtví. Co byste pak o sobě chtěli slyšet? Co byste tu rádi zanechali? Mají ostatní o vás říci, že jste byli dobrým automechanikem, dobrým otcem, dobrým mágem nebo dobrým spisovatelem? Co chcete zanechat ostatním? Udělali jste něco pro životní prostředí nebo pro děti na ulici? Je jedno, co to bylo.

Každý z nás má jiné úkoly a jiné nápady. Nyní by bylo opravdu důležité nejen to popsat, ale vždy se také znovu vracet k tomuto bodu: co chci, nebo k tomu, že si představím to, že jsem mrtvý, nebo si představím, že jsem opravdu bohatý a specifika toho, protože tyto věci se budou dále vyvíjet s tím, jaké pokroky uděláte v magii a meditaci.

Co kromě toho mohu říct je to, že lidé, kteří toho hodně dosáhli, toho nechtěli dosáhnout jen pro sebe.

Když chcete být milionářem, tak je na vás samotných, abyste se motivovali, a abyste skutečně prošli ohněm. Problém je v tom projít tím a vydržet. Člověk se velmi snadno vzdává. Když si ale řeknete: "Ano, chci být milionářem, protože chci udělat něco pro životní prostředí a velmi mi záleží na tom, aby ryby v našich oceánech neplavaly v odpadcích, aby příroda nemizela, aby nemuselo několik milionů lidí hladovět, atd."

Pokud to vezmete v úvahu a řeknete: "Chci být milionářem nebo miliardářem proto, abych pomohl v tomto bodu, který mě trápí jako duši nebo člověka", uvidíte, že vaše motivace se prosadí a zvítězí i v případě potíží či dokonce i v těžkých situacích, a ty miliony opravdu získáte zcela jiným způsobem.

Položte tento počítač, tablet či telefon a zapište si to. Když jste to udělali, je tu ještě jeden další důležitý bod.

Něco, co jsem již psala v předchozí kapitole.

Lidé dělají spoustu věcí proto, že se tím odměňují, neboť tím chtějí odbourat stres nebo se uklidnit. Zapište si prosím všechno to, čím se odmění, vědomě nebo nevědomě. Může se stát, že se pokoušíte odbourávat stres čokoládou, kávou, televizí, alkoholem, cigaretami, nebo i hádkami. Napište si, jakým pozitivním způsobem můžete odbourávat stres, nebo čím se můžete odměňovat v pozitivním smyslu slova. Může to být např. nějaká dobrá kniha, procházka, láska, čas strávený s milovanou osobou, zdravé a dobré jídlo, meditace, atd. Vždy existuje mnoho pozitivních a negativních věcí, kterými se člověk může odměnit.

I tyto odpovědi si zapište! Nechci tím říci, že tak musíte myslet nebo jednat, nebo že byste se měli dopracovat ke stejným odpovědím. Beru to prostě jako příklad, abych vám ukázala možnosti, jak by to mohlo být. U vás to může být zcela jiné. Samozřejmě můžete říct: "A co to má prosím společného s úspěchem a magií!" Naše (Pavol Malenky a Marion Daghan-Malenky) zkušenosti jasně ukazují: velmi velmi, velmi mnoho! :-) Pokračování bude následovat ...

  •  Daghan-Malenky: Zkušenosti, úspch, milostná magie

    Daghan-Malenky: Zkušenosti, úspch, milostná magie

Jak být sám sebou

V současnosti můžeme slyšet z mnoha stran a v různých významech slova „BÝT SÁM SEBOU“. Může to být slogan nějakého populárního produktu nebo zviditelnění postojů lidí kolem nás. Mnoho lidí, hlavně mladých, se pokouší řídit a následovat tato slova. Sami hledají, jak najít svou vlastní cestu.
Problém je, že většina lidí hledá venku – mimo sebe, a snaží se následovat ty JINÉ lidi kolem sebe. Všechno – myšlenky, cesty nebo způsoby, které pozorují kolem sebe. Zdá se jim, že je přivedou k vlastnímu štěstí, úspěchu nebo spokojenosti. Tato filozofie vlastně začíná tím, jak se oblékáte, jak vytváříte svůj osobní image. Pokračuje to výběrem cestovních destinací, druhu sportu, kterému se věnujete… a končí perfektní prací, kde využíváte svůj talent a stáváte se příkladem pro ostatní.
Všechny tyto věci jsou opravdu pěkné a skvělé, a nemám nic proti nim. Ale… je tu jedna věc, a tu vám nikdo nepoví: Všechny tyto věci mohou naplňovat vaše tužby jen na určitý čas. Dřív nebo později každý přichází do bodu, že potřebuje něco nové, něco odlišné nebo „lepší“. A druhou věcí je, že takovýto způsob života nebo vašich preferencí – TO NEJSTE VY! To VŠECHNO je jen částečný odraz vaší skutečné vnitřní podstaty.

BÝT SÁM SEBOU je naplňující jen tehdy, když následujete SVOU vnitřní cestu. Co je to ta vnitřní cesta? Své skutečné JÁ můžete odhalit jen tehdy, když začnete dělat věci, protože je cítíte! A ne proto, že vám později přinesou zisk, uznání nebo úspěch u druhých. Meditace je tu také velmi důležitá.
Zeptejte se sami sebe: „Kdybych byl jedinou osobou na světě, které věci a činnosti bych chtěl dělat? Kdyby mě nikdo jiný neviděl, a teda by neocenil moje chování nebo skutky, jak by vypadal můj den? Jak by vypadal můj úspěch nebo co by mě učinilo šťastným? Jaká věc?“
Nebo se zeptejte: „Když by byl tento měsíc posledními třiceti dny na planetě Zemi, co bych dělal?“ Takovým způsobem můžete s překvapením zjistit, kolik věcí máte ve své blízkosti a ani nevíte, že je máte! Jednoduše je nevnímáte, protože jsou příliš jednoduché a obyčejné. Jenže právě ONY mohou být TÍM SKUTEČNÝM ZDROJEM RADOSTI A SPOKOJENOSTI!
A TO jednoduché: „BÝT SÁM SEBOU“ je obyčejné bytí v přítomnosti a uvědomování si přítomné chvíle, kterou právě prožíváte. A dá vám pocit, kým ve skutečnosti JSTE…

ZDE se dočtete víc: Introspekce jako meditace

To, čemu věříš, se také stane!

"Tato stránka je věnována úspěchům a zkušenostem v magii, konkrétně s rituály, astrálním cestováním, invokacemi a evokacemi. V těchto oblastech se provádí i většina chyb, kterým je možné se na základě dobré přípravy vyhnout.

Daghan-Malenky GmbH, Marion Daghan-Malenky a Pavol Malenky se zde pokusí s adepty magie předat dál jejich zkušenosti, aby se další zájemci a adepti magie mohli vyhnout určitým chybám."

Marion Daghan-Malenky vám řekne, jak se stát mágem a jaké kroky budete muset udělat a zejména to, jakým chybám byste se měli vyvarovat. Budeme zde mluvit o našich praktických zkušenostech. První velkou chybou je, že mnoho mágů, nebo adeptů magie, skončí po určitém čase na psychiatrii. Problém spočívá v tom, že tito lidé podceňují důležitost meditace, sebepoznávání a sebeovládání. Magie působí v určitém smyslu jako zesilovač.

Každý člověk, který chce provádět voodoo rituály nebo magii, by měl tyto rituály provádět podle sebe, podle svého vlastního způsobu myšlení a podle své víry. Na základě zkušeností se člověk rychle naučí, že rituál se musí každému člověku přizpůsobit jinak. Každý adept nebo mág je jiný. Někdo cítí spřízněnost k hinduismu, další upřednostňuje chaos magii, třetí cítí zase spojitost s křesťanstvím nebo buddhismem. A tak je to dobře. Akceptujte své sklony a preference a rituál provádějte takovým způsobem, který je pro vás příjemný, a při kterém se cítíte dobře. Problémy jsou také všude jiné. Lidé, kteří potřebují magickou pomoc, jsou ve většině případů velmi odlišní.

Například rituál milostné magie. Rádi provádíme rituály s bohyní voodoo Erzulie, když jde o rituály milostné magie. Dále cítíme velmi silné spojení s Marií Magdalenou, a velmi často evokujeme i hinduistického boha lásky Shivu. Ale člověk, který hledá pomoc, musí zachycovat energie, aby pocítil pomoc bohů a energií. S klientem musíme předem prodiskutovat, jaký je jeho postoj k jeho osobní víře. Pokud je klient orientován křesťansky, vybíráme ty rituály bílé magie, v nichž se oslovuje právě Marie Magdaléna nebo Matka Boží Marie. Zkušenosti Marion Daghan-Malenky ukázaly, že tyto postoje hrají velmi důležitou roli.

Daghan Malenky Zkušenosti

Zkušenosti s magií dále jasně ukazují i ​​to, že mág nebo adept musí také zohlednit klimatické podmínky, počasí, postavení Měsíce a Slunce, jakož i vliv planet. Stejně tak je ale důležitý i mágův energetický stav! Pokud se někdo cítí špatně, znamená to, že rituál se musí odložit. A to i tehdy, když je všechno ostatní v pořádku.

I postoj mága je velmi důležitý. Bylo by nesprávné rituál prostě slepě okopírovat z nějaké knihy, když se člověk nedokáže identifikovat s evokovanými božstvy nebo technikami. Pokud adept nebo mág věří v jiná božstva nebo síly, měl by mág nebo adept oslovit toto jiné božstvo!

K tomuto účelu má každý člověk a mág na druhém světě svého vlastního pomocníka a ochránce, může to být i duch nebo nějaký kamarád z minulých životů. Nejprve musí mág umět komunikovat s duchy a božstvy, až pak je možné zjistit, zda člověk může přijmout pomoc od jiných bohů, a za jakých podmínek. Při tomto je opět velmi důležitá meditace a zvládnutí astrálního cestování! Ze zkušeností můžeme říci, že tato cvičení jsou velmi důležitá.

Každá věc v sobě skrývá nebezpečí nebo příležitost. V zásadě jde o rozpoznání nebezpečí a využití příležitosti.
Pavol Malenky

Výběr rituálu

Výběr vhodných rituálních pomůcek a obětních darů pro určitý rituál je velmi různorodý. Síla magie přichází přes samotného mága. Takže mág si musí sám určit, s čím pracovat může a chce. Pokud je něco v rozporu s mágovým přesvědčením a není ztotožněn s prací s určitými oběťmi, neměl by to ani zkoušet, protože oběť by nebyla přijata.

Samozřejmě zde existují i výjimky. Určité bohy můžeme přivolat na pomoc pouze pomocí určitých obětí. Jako mág zde člověk musí nasbírat určité zkušenosti a vyzkoušet, které věci se hodí pro určité rituály a to, s čím je mág úspěšný a s čím není! Tyto zkušenosti se musí zaznamenat do magického deníku, protože jinak je po chvilce zapomeneme! I rituály mají různé časy trvání, během nichž se dostaví úspěch. To by se mělo také pozorovat a měli bychom si tyto zkušenosti zapisovat.

Jeden malý příběh z Indie: Jeden kněz chtěl jako obětní dar zabít kozu, najednou se koza začala smát jako člověk. Kněz se zastavil a zeptal se kozy, proč se najednou zasmála jako člověk? Koza odpověděla: "V minulém životě jsem byla také člověkem, byla jsem knězem a musela jsem obětovat kozy. Proto jsem se musela znovu narodit 100-krát jako koza, abych později mohla znovu žít jako člověk a kněz."
Kněz po tomto už nemohl kozu zabít. Koza pak začala hořce plakat: "Proč teď pláčeš?" zeptal se kněz. Koza odpověděla: "Brzy zemřeš a pak se 100.krát narodíš jako koza. Proto pláču…" Od tohoto dne už kněz nemohl zabít žádná zvířata.

Obětování je v mnoha případech chápáno špatně, obětování však vždy neznamená jen zabíjení zvířat! Dary mohou být i materiální věci, oblečení, květiny, peníze, atd. Obětí je i pomáhání druhým, náš vlastní pokrok, zbavení se našich špatných návyků. Také by se nemělo spálit nic takového, co by ještě někdo jiný mohl využít, mnohem lepší je to dát tomu někomu jinému.
Zvířecí oběti zajímají pouze démony. Ti vám sice mohou pomoci, ale každý, kdo přivolává negativního ducha nebo démona, se vystavuje životnímu nebezpečí. Takový adepti skončí většinou na psychiatrii... Marion Daghan-Malenky varuje před vyvoláváním a evokací těchto bytostí! Zkušenosti jasně dokazují, že démoni pak vyhubí celou mágovu rodinu.

Zkušenosti: Magie

Lidé potřebují sebedisciplínu, aby měl rituál požadovaný úspěch! Bez disciplíny se nedá dělat žádná magie. Zkušenosti ukazují, že když někdo není schopen ovládat své vlastní myšlenky a pocity a nemá je pod kontrolou, nemá dostatečnou rovnováhu a sebeovládání, tak on / ona bude magií tuto nerovnováhu pouze zesilovat. Člověk, který je nevyrovnaný, plný hněvu a zuřivosti, by se měl od magie a rituálů držet daleko, protože úspěch nepřijde nikdy. Ale právě naopak. Tyto vlastnosti se mohou jen zesílit! I strach je jedním z důvodů zabraňujících úspěšnosti rituálu. Stalo se nám už to, že jsme během rituálu měli strach, že něco není v pořádku, nebo bychom mohli něco udělat špatně!? Právě že se přesně to pak stane! A to je jisté! Toto zcela jasně ukázaly dlouholeté zkušenosti Marion Daghan-Malenky. Když se něčeho bojíme a v takovém stavu provádíme rituál, naše strachy se naplno projeví. To je důvod, proč se každý mág musí nejdříve vyrovnat se svými obavami, a až potom může uskutečnit rituál.

ZDE si můžete přečíst zkušenosti našich klientů.
Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan Malenky Zkušenosti
Magie je zesílením myšlenek.
Pavol Malenký

Proč neměl můj rituál úspěch?

V první řadě, jak jsme již zmínili výše, pokud někdo nemá dostatečnou disciplínu, rituálem žádného úspěchu nedosáhne. Další velmi rozšířenou chybou je to, že adept nevyužívá v dostatečné míře analogie. Řekněme, že bychom chtěli zavolat nejvyššího představitele Venuše, Hagiela, kvůli milostné magii. K tomuto účelu je třeba použít číslo 7 nebo 49, zapálit zelené svíčky, a jak vůni použít skořicovou tinkturu či skořicovou vůni. Dále je třeba provádět rituál v pátek v hodině Venuše. Zde najdete tabulku planetárních hodin. Když chceme posílit lásku, pak bychom ho měli provádět při přibývající fázi Měsíce. Venuši odpovídají tyto nerosty: smaragd, safír, zelený jaspis nebo aquamarín. Toto jsou některé rostliny, které patří Venuši: verbena (sporýš lékařský), baldrián a venušiny vlasy (Adiantum). Plody zasvěcené této planetě, například: hrušky, fíky a pomeranče, jsou sladké. Venuši jsou zasvěcené také růže, zvláště k ranním úkonům, jakož i pelargonie a další druhy muškátů. Pro sexuální magii se nejvíce hodí vanilka, růže, karafiát, fialky a jasmín. Ze zvířat patří Venuši: holubi, kočky, býk, pelikán, tuleň... Z míst si mág musí zvolit: pole, zahrady, studny, nebo ložnice...

Vstoupit si do vlastního svědomí, popřemýšlet nad sebou samým a také nad vhodnými obětmi... Všechny tyto věci jsou také součástí úspěchu! Démoni mají rádi čerstvé maso, Hagiel, představitel Venuše má rád pěkné květiny z rostlin nacházejících se na planetě Venuše a vůni skořice. Metathron bude od vás požadovat váš osobní rozvoj a tvrdou práci na sobě samém... Prosím, zabývejte se dostatečně božstvem, které chcete přivolat nebo se kterým se chcete spojit! Aniž jsme pochopili dané božstvo, jeho charakter a preference, aniž abychom pochopili, jak se chovat, a s kým máme co dočinění, tento rituál ztroskotá!

Nakonec je třeba říci ještě to, že dostatečné soustředění, mantry a modlitby, jsou vždy nezbytné! Složte pro božstvo, které chcete přivolat nějakou píseň a zazpívejte ji s celým svým srdcem. Takto budete mít úspěch. Pokud neumíte zpívat, můžete jednoduše něco nakreslit! Nakreslete sigil daného božstva a položte ho na oltář! Použijte při tom co nejvíce takových barev, které má v oblibě dané božstvo! Připravte si osobní věci a buďte neoblomní v modlitbách! Takto budete mít úspěch a je také velmi pravděpodobné, že se objeví božstvo!

Všechny tyto analogie mohou být pro začátečníky zatěžujícím detailem, ale ve skutečnosti jsou nevyhnutelné. Chceme ještě jednou zdůraznit, že mistr může uskutečnit astrální cestu se svým energetickým tělem, a může tak Hagiela přímo navštívit. U někoho, kdo ale ještě nezvládl tuto astrální cestu, nebo mu byl znemožněn přístup k určitým oblastem, se musí využívat právě tyto analogie, aby úspěšně provedl rituál.

Běžněji se setkáváme s tím, že adept nevyznává žádnou víru, a ani se o Boha nijak nezajímá. Pokud tomu tak je, nebude cítit to božstvo nebo ducha, a také se mu ani nezjeví. Proč by také měl? Dále se mnozí pokoušejí vynutit si to, aby se zhmotnil a neustále se ho pokoušejí o tom přesvědčit magickou hůlkou nebo rituální dýkou. Důvěřovali byste však někomu, kdo vás ohrožuje s nožem? Nebyla by spíše úspěšnější zdvořilá prosba? Ano, určitě... Proto vás zdvořile prosím, abyste zůstali na této úrovni. Duchové a božstva existují již dlouho a mají nevýslovné množství poznatků a obrovskou sílu. S touto větou: "Ty musíš, udělej to, jinak se budu modlit proti tobě!", nebudete mít žádný úspěch...

Dokonalost stvoření člověka a jeho potencel

Dokonalost člověka jako bytosti je nepřehlédnutelná. Jeho potenciál? Vůbec si to neumíme představit. Na štěstí je vše velmi důmyslně překryté. Protože nezralost civilizace by se projevila okamžitě.

Zdá se, že jsme stále jen na začátku všeho. A dosáhnout můžeme jen to, na co nám síly stačí. Záměr Stvořitele je dokonalý a používá neustále bezpečnostní pojistky. Používat a využívat můžeme pouze to, na co jsme zralí. To se nám také postupně vynořuje a děláme vědecké objevy. V souladu s vyspělostí lidstva. Vezměme si malé děti, pokud bychom jim dali do rukou zbraně, byla by z toho čistá katastrofa. Pokud jim chceme mluvit pravdu, udělejme to. Vůbec nemusíme hledat způsob jak to uděláme. Stačí slušně věcně vysvětlit a dítě si vybere pouze tolik, co umí pochopit a přijmout. Ani více, ani méně.

Zkušenosti Marion Daghan-Malenkov ukazují, že pokud budeme na sobě vědomě pracovat a poznávat to, co je důležité, náš vývoj půjde dopředu. Dostaneme se do souladu s vesmírným plánem. Postupně se nám mohou otevírat nové obzory, nové úrovně. Hlavně kvality života. To, že tu spolu takto "chytré" není náhoda. A bylo by vhodné si objasnit jisté zásady. Máme fyzické tělo, ke kterému patří Rozum. A máme i Duši, která se v tom fyzickém těle projevuje na jistém místě. A můžeme se na svou Duši naladit. je to velmi jednoduché. na začátku to chce hodně trpělivosti a klidu v sobě. Také věřit, že to je ONO. Ztišit se a prociťovat jediné pro to důležité místo v těle - oblast srdce. Pod hrudní kostí. Pokud se tomu budeme věnovat, úspěch se dostaví velmi rychle. Pak třeba ještě vytrvat a pokračovat v započatém. Každý žák se musí věnovat výuce a praxi, má-li být dobrý.

Proč tomuto výkladu byl věnován takový prostor? Neboť je důležité se naučit pro své dobro a vlastní budoucnost zacházet s takovým důležitým nástrojem. Máme ho vždy po ruce a dostáváme přes něj všechny důležité zprávy a informace. Je bytostně nutné začít používat takový skvělý nástroj na orientaci se v životně důležitých situacích. Ne vždy je po ruce někdo zkušený, co by poradil. Nuž a proč to nemít osvojené, zpřístupněné pro sebe? Snadno tak začneme rozlišovat, co je třeba dělat a zda je to vhodné, nebo jít od toho pryč a zaměřit se na něco úplně jiného. Je to nástroj 3. tisíciletí ...

Dokonalosť stvorenia človeka a jeho potenciál

Jak na sobě pracovat, abychom se dostali dál

Magickým Damona: Dá se dělat velmi mnoho, a námětem na každou činnost by měla být touha dostat se dál a využít pro každého jednoho co nejvíce. Tím roste i lidstvo, vesmír, Bůh.

Určitě je každému, kdo se zajímá o tzv. jiné věci jasné, že to co platilo v minulosti, nyní již neplatí a dvakrát to nebude platit v budoucnosti. Byla zde zmíněna možnost dávat prostor k poslechu svého nitra. Toto je cesta dále za poznáním, sebe i všeho ostatního. Pokud se zaměřujeme na své nitro navazujeme kontakt. S kým? To je velmi dobrá otázka. V první řadě sami se sebou. Pak také začneme přijímat jisté nápady, které se mohou zdát nesmyslné, případně podivné. Přestaňme se při nich řídit svým rozumem a vyzkoušejme to, o co má jít. Nevadí, že napoprvé něco nevyjde, ale pozorně sledujme, co se děje.

Zde je vlastně jedno super poznání: Bůh není ten bradatý dědeček na obláčku kdesi vysoko na nebi. A nemrač se na nás a nechce nás trestat. On je zde u nás, a aby byl co nejblíže k nám, nastěhoval se do našeho nitra. Je součástí nás samých. Dá se to procítit, dá se to zažít. Pouze tomu třeba věnovat pozornost a čas. Nejen o tom číst, a možná mluvit, třeba to praxe. Věřit a odevzdat část svého rozhodování tomu tichému hlasu ve svém nitru. Pak to funguje. Nikdo nás nepotresce, nikdo nám nevynadá. Stáváme se součástí božský HRY. Bůh je živá bytost, která se touží vyvíjet. A může tak činit našim prostřednictvím, ale pouze když chceme, neboť toto je planeta svobodné vůle. A přikládáme tím svou ruku k celkové hře - vesmírnému plánu.

V tom dění je ukrytý význam - poselství pro nás. Pokud ho přijmeme, dostaneme se o kousek dál. Krok po kroku. A zjistíme, že se nenásilným způsobem vyrovnáváme s tím, co např. druzí dělají s obrovskou námahou. Pro nás je to dětsky snadné, i když všichni tvrdí, že to tak nemůže být. Přestaňme se cítit nejistí za své jiné poznání. Vždyť když zdánlivě všichni mají pravdu, nemusí to tak být. Řekněme směle svůj názor, nedejme se převálcovat většinou.

Pokud to je ONO ostatní na to přijdou také a budou chtít být tvůrcem toho, s čím jste vlastně přišli vy. Nechte je tak, není důležité, kdo je první, ale to, že něco funguje a přináší to užitek celému společenství, celé Zemi. To je tedy začátek. Při tom zjistíte tedy, že hodně - vlastně veškerou moudrost - máte ukrytou v sobě, pouze ji stačí "vylovit" a ... Je to vůbec možné, vždyť jsou to doslova BOŽÍ aspekty, kvality Boha v nás.

DNA - Co z ní vidíme, co je pro nás skryté

Základním prvkem hmoty jsou atomy, z nich se tvoří molekuly z molekul se organizuje vyšší hmota, prostě fyzika. Jednoduchá, nepopiratelná, učíme se ji ve škole, žijeme ji v každodenním životě. Darmo si říkáme, že nejsme takoví moudří a v zásadě v tom máme chaos, vůbec to tak není. Vždyť i jednoduchá žena, či muž, dokážou upéct chléb, uvařit jídlo, i to je, vážení, fyzika.

Každý jedinec je prostě vyšší organizovaná hmota. Neoddiskutovatelně máme tělo, fyzické. To tělo se sice zdá komplikované, ale pracuje na zcela jednoduchých principech. Vždyť čím je to jednodušší tím menší pravděpodobnost, že se to pokazí.

Zde je vlastně začátek všeho živého, ne jen člověka, i rostlin a jiných životních forem. Objev 20.století - DNA. Řetězec I když je skoro všechno skryté, to co dokážeme pozorovat je neuvěřitelně zajímavé a přitom jednoduché. Systém genetiky, i potenciál možností. Říká se, že využitelnost "dvojskrutkovice" je pro člověka pouze 4%. Zbytek je jen "odpad". Může to tak být? Může i náš mozek pracovat na tak nízké úrovni, prý géniové využívají mozkovou kapacitu na 17%. A co zbytek? Je jen tak, nevyužívaný? Uvědomme si, že příroda - chytrá to čarodějnice - nefunkční, prožité systémy sama likviduje a ztrácejí se v propadlišti dějin.

Proč tedy máme tzv. využitelnou 4% DNA a 12% mozkovou kapacitu? Proč již nejsou nahrazeny něčím jiným? Vyspělejším, přizpůsobeným na nové podmínky. Asi to nebude zcela tak s tou nevyužitou kapacitou. Zamysleli jste se už někdy nad tím? Kde jsou ty zbylé procenta, jak a komu slouží? Zachytili jste už termín kvantový? Multidimenziálny? Tak toto je velmi, velmi zajímavé, naše budoucnost ...

Dávám zde do pozornosti ten "akceptovaný" stav nevyužiteľnosti. Co když to je úplně jinak. Připustit si možnost několika paralelních realit, ve kterých působíme - žijeme ?! Je tu jedna dost zajímavá realita: pojem času zde na Zemi. Stihl-nestíháme, vše jde rychleji než dříve. a přitom současně i trošku jiným způsobem. Uvědomujete si, že může být někdy za námi už i první dekáda listopadu a stromy mají ještě zelené listí? Zpětným pohledem zjistíme, že obvykle v této době už jsou listy ze stromů povětšinou na zemi nebo žluté, červené, či hnědé ... že to je jiné? Vraťme se k tomu pozemskému plynutí času. Obyčejná kosmická loď, pokud se vzdálí od Země, přestávají platit všechna pravidla - čas mimo zemi se měří jiným způsobem, plyne jinak, říká se že vlastně neexistuje. je pouze pomůckou pro náš život. co bylo včera, co je dnes, co bude zítra? Cítíte tu schéma - šablonu, abychom se neztratili v pojmech?

Přechod do vyšších dimenzí

Žijeme svůj 3D život, to už zde bylo zmíněno. Možná lépe 4D, neboť zde máme i takový rozměr - dimenzi - ČAS.

Konal se zlomový rok 2012 a všechny nenaplněné scénáře, nuže co k tomu dodat? Dá se to pochopit i jako jistá výstraha: "Lidstvo zastav se!" Není možné točit se pořád dokola ve stejném modelu společnosti. Strach umí udělat své, i zastavit davy. Mnoho lidí se minimálně zpomalilo a začali se dívat na svět jinýma očima . v tom památném 21.prosince 2012 se nestalo nic katastrofální, ale lidská srdce začaly být citlivější, vnímavější jako dřív. je zde posun k laskavějšího světu, kde se více věnuje pozornost mezilidským vztahům. Války se pomalu vytrácejí a vést válku ve smyslu 2. světové, kde se velmoci vzájemně tlačili a lidé trpěli ve jménu ideologie, se naštěstí dnes už nedá. Internet je médium vstupující do našeho života, ať chceme nebo ne. a přináší s sebou informace a informovanost. Není již naštěstí možné hlásat do světa lží . vše se dá prověřit, vždyť vše je na WEBU. Čemu však ještě neodzvonilo je boj o zdroje energií. a pod pláštíkem "spravedlnosti a národní svébytnosti" se bojuje o ně. Vše dozraje a i toto lidstvo rozpozná a odmítne.

Protože zdrojů je dost. Všude kolem nás, jen my ze své 3D reality je nemůžeme vidět a ani používat. "Podařilo" se to pouze částečně technologií neřízené a řízené jaderné reakce. Celý vesmír zpozorněl a dodnes sleduje náš vývoj. "Atomové" bomby nad Hirošimou a Nagasaki jsou mementem. Byly signálem pro pozorovatele vývoje lidstva na Zemi. A jejich vztyčený varovný prst je tu stále. Musí nás sledovat, abychom nespáchali něco ještě horší.

Pokud bychom měli využívat ty skryté zdroje energie, je třeba projít jistým vývojem, který nás posune dál. Proto vývojem, protože nic se nedá urychlit. Všechno chce svůj čas, pokud je něco předčasné, vymyká se to zpod kontroly a vznikají obrovské problémy, doslova katastrofy. Přechod do vyšších dimenzí, zní to tak jednoduše, a ono to jednoduché i je, ale není to jako pohyb na silnici, kráčím a přejdu automaticky do vyšší. Kdepak, podmínky jsou pevně stanoveny, a projít se bude dát, až jejich vskutku splníme. Které to jsou? Nuž v první řadě LÁSKA a zamezení působení STRACHU, energii která rozkládá. Lásku každý může snadno poznat ve svém nitru. Těžko se to popisuje ta hra uvnitř, ale může ji poznat každý kdo zatouží. A s ní kráčí laskavost, kterou můžeme oblažovat své okolí. Samozřejmě největší díl lásky věnujeme SOBĚ !!! Lásky - ne sobectví. Potřebujeme ji pro svůj úspěšný vývoj.

Možnosti léčení

Zdraví je obrovská oblast lidství, smysluplného života na Zemi. Pokud jsme zdraví, vůbec tomu nevěnujeme pozornost. Načež ?! Je to takové přirozené. Většinou až v pozdějším věku, kdy nás začne něco bolet, mění se náš přístup k tomuto pojmu. Všimněme si, že lidé, kteří mají zdravotní problémy, zvyknou při Blahopřání říkat: "A hodně zdravíčka, neboť to je nejdůležitější ..." Ano, ano. Jak může být Duše šťastná v nemocném rozbolavělý těle? To se vylučuje. Přitom máme tak hodně ve svých vlastních rukou. Právě zde je velký skrytý potenciál.

Naše zkušenosti: pramálo se ví, že není třeba všechno medicínsky podchytit a potom "léčit". Důležité je zdraví a na něj nepotřebujeme lékaře. Vystačíme si sami. Správnou péčí o sebe. Životospráva: to je pojem široký a zahrnuje v sobě vše od spánku , přes jídlo, práci, pohyb až po relax. a je tu naše ODPOVĚDNOST. za sebe samých. Odpovědnost není o tom, že někomu skládáme účty za vykonanou činnost a on nás pak pochválí nebo pohan. Odpovědnost je laskavá péče o sebe sama. pouze člověk sám dokáže procítit, což mu způsobuje dobro a co zlo. Pokud se sám dobrovolně vzdá této kvality ODEVZDÁ svou důvěru někomu jinému a ten se pak o něj stará. Ale je to cizí prvek, který nemusí správně zasáhnout do jemného mechanismu bytosti. Dá se zde působit různými:

Je tu lékařská věda, která se jeví být velmi složitá a lidé, kteří se lékařskou praxí zabývají, musí studovat mnoho a dlouho a průběžně se vzdělávat. Využívají své získané vědomosti i intuitivní schopnosti. Ne každý lékař je léčitel. Neboť důležité je člověka vyléčit a ne léčit. Problém obrovský, s lékařskou etikou, s farmaceutickým průmyslem, podřizování se nastavené léčbě. Medicína západní - alopatická, i homeopatická. Medicína východní - celostní čínská, chytrá ajurvéda.

A oproti tomu stojící zázraky samouzdravenia. Lékaři posílají na vyšetření člověka se zjevnými problémy s bolestmi zad, hlavy, žaludku. Nejmodernější přístroje přezkoumávají každý detail bytosti, a NIC! Výsledek vyšetření je negativní, člověk by měl být v pořádku bez zjevných neduhů, či bolestí. Ale není !!! Co s tím? Lékař předepisuje léky, které utlumí bolest, ale příčinu neodstraňují. Ba co víc, poškozují jak tak zdravé orgány (játra, ledviny), později třeba ještě podchytit i ty, aby nekolabovali. A přitom možná na začátku to chtělo jen malou změnu v jídelníčku, či přestěhovat postel do jiné části pokoje.

Vývoj duše

S tím velmi úzce souvisí vývoj člověka a jeho duše. Zde se dá dělat obrovský kus práce. A nikdo ji nemůže udělat za nás, naštěstí. To je úžasné poznání pro každého z nás.

Co to znamená? Je důležité si uvědomit, a pak se toho držet, hodnotu sebe samého. Připustit, že náhody nejstvujú a to, že o tom právě teď mluvíme, je ten nejsprávnější čas. Jsme důležití pro sebe a také pro celkový vývoj světa - jsme součástí vesmírného plánu. Není to tak, že jsme zanedbatelnou částečkou v obrovském "kotli" života. Možná jsme malí, ale neuvěřitelně důležití. Pro ten správný postup vývoje, pro samého Boha. Jestliže my staráme o sebe a rosteme do požadovaných parametrů, děje se to pro CELEK jako takový.

Marion Daghan-Malenkov říká: Největším omylem je myslet si, že problémy jsou tak velké, že my je nevyřešíme. Opak je pravdou. Problémy se začnou řešit, když my vyjdeme ze své nemohoucnosti a přejdeme do činorodosti. I malý krůček je posun a pokud ho udělám, stávám se jiskřičku naděje, příkladem pro ostatní. Pokud začnu sám, ostatní se přidají. Pokud nezačnu, nic se nestane ...

Každá duše je jedinečná, přichází z věků a odchází do věků. Tělo je fyzické a postupně během života se mění, roste a vyvíjí se, pak žije a nakonec degeneruje - stárne a odchází.

Co je ze země, vrací se do země. Duše je nehmotná, alespoň prozatím v našem pozemském měřítku. Pokud věříme v sílu přírody, universa či Boha, můžeme se spolehnout na to, že je věčný. Neroste, nestárne, pouze se vyvíjí. Zde na Zemi je skvělá škola pro vývoj duší. Zde je ta možnost prožít něco, co se bez fyzického těla nedá.

Někteří lidé mají schopnosti vidět něco, co jiní nevidí. Obaly fyzických těl z jemné energie. V nich je napsáno, jaká ta která duše je kvality. Pouze na základě správného vyzařování může pokračovat dál, žádná protekce či vychytralosť. Vyzařuješ - fajn, postoupil si. Nevyzařuješ, žádný posun, pouze se dát znovu do práce. A věřit, že to jednou dosáhnu.

Jako taková práce na zkvalitnění duše vypadá. Zcela jednoduše. Práce s energiemi - meditace. Plus opuštění vžitých způsobů chování. Žádné chytračení, zda vyvyšování se nad ostatních. Úcta k ostatním, ke zvířatům i květenu. Rozpuštění nevraživosti k sobě a ostatním.

Otázka a co moji blízcí, oni tak necítí, oni nechtějí být takoví. Odpovědí je, že je třeba je nechat tak. Buď se změní a stanou se podobní jako my, nebo se jednoduše z našeho života vytratí. Ale přijdou jiní, takoví se kterými budeme ladit. :o)

Práce s pamětí

Paměť je různá. Nejčastěji si pod tím pojmem představíme pochody v hlavě při myšlení. Kolik se musíme věnovat tomu, abychom se naučili potřebným znalostem. Někdy to jde lépe, jindy hůře. Jsou na to už i vypracované techniky, jak se správně a efektivně učit. Hm, když jsem byla malá, nic takového se nekonalo.

Jedno je však jisté je velmi dobré a vhodné zatěžovat svou paměť v hlavě různými informacemi. Systém papírků, na které si píšeme, co nemáme zapomenout se nemusí někdy vyplatit, co když zapomeneme i ten ?! Co máme v hlavě, nám nikdo nevezme. A je to tu hned po ruce, stačí pouze zalovit v paměti.

Jiná je paměť tzv. buněčná, která má na starosti správný způsob "chodu" našeho těla. Tam nám žádný trénink mysli nepomůže. Je tu jistý samovolný proces, který neumíme ovlivnit. Běží na pozadí těch, kterým věnujeme pozornost. Co si mohou buňky pamatovat, to nechme na ně . Důležité je nezaměňovat jejich v přenosu informací. Různými vlivy energie, nežádoucích chemických látek či umělých hormonů. Naše paměť - hlavně buněčná - si to řádně uloží do své knihovny.

Magie a tvorba reality

A toto zde je na zpříjemnění všeho. Neboť se s tím dá krásně hrát a dosahovat nemožné na počkání. :o)

Pokud se do toho dáme takovýmto způsobem, výsledek se zanedlouho dostaví. Pocit radosti a štěstí v nás postupně naroste, a tehdy nás to samé začne posílat dávat. Co dávat? Radost, úsměv, dobrou náladu. Je mnoho možností a ještě více příležitostí, které se začnou samy objevovat.

Přichází kouzlo - magie života . Nastal čas na užívání si krásy vztahů jinak, s nezištnou všeobjímající láskou. A výsledek se dostaví: lidé se začnou při nás cítit dobře a vyhledávat naši společnost. To je vlastně OZNÁMENÍ o tom, že to děláme dobře. Pokud nám i cizí člověk řekne: "Vy jste jako sluníčko, vždy máte úsměv na rtech. Tak rád jsem při vás. "Je největší odměna za změnu, kterou jsme udělali.

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.