Mág, matematik a hudebník

Pavol Malenký

Pavol Malenký se narodil na Slovensku v oblasti Vysokých Tater. Už ve svých 15 letech začal cvičit jógu, věnoval se meditacím a zabýval se mystikou. Po absolvování střední školy vystudoval matematiku a sport na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Po vojenské službě přišel do Mnichova a pracoval tam jako programový vývojář a později jako account manažer v pojišťovně pro Munich Re.

Pavol Malenký je voodoo kněz, který byl vysvěcen za voodoo kněze u voodoo mistra Buschida. Pavol Malenký začal zvyšovat a rozšiřovat svoje psychické schopnosti prostřednictvím dechových technik a meditací. Vyvinul unikátní teorii, pomocí které je možné rozvíjet magické schopnosti prostřednictvím speciálních cvičení, prací na své vlastní energii a prostřednictvím specifických poznatků. Tuto teorii potvrzují i žáci Marion Daghan-Malenky, kteří s ní dosáhli úspěch a dál ji rozvíjejí.

Marion Daghan-Malenky a Pavol Malenký vyvinuli společně jedinečný magický pracovní model, ve kterém jsou zahrnuta všechna světová náboženství a všechny ostatní magické systémy. Tento model byl sestaven na základě astrálních cest, informací a etických paralel z celého světa. A na tomto magickém pracovním modelu se neustále dále pracuje. Marion Daghan-Malenky a Pavol Malenký se nám snaží ukázat, že neexistuje žádný důvod, proč by mezi sebou lidé měli bojovat kvůli náboženským a magickým přesvědčením. Všechna světová náboženství pocházejí z jednoho zdroje a mají společný původ. Všechny tyto systémy se navzájem výborně doplňují a můžeme se z těchto různých pohledů a kultur jenom poučit.
Pavol Malenký
Neexistuje jediný důvod, proč by mezi sebou měli lidé bojovat kvůli náboženským a magickým přesvědčením. Spíš by se měli od sebe navzájem učit.

Pavol Malenký

Dětství a mládí

Otec Pavla Malenkého se už během komunismu zajímal o magii a mystiku. Ale rodina Pavla Malenkého patřila mezi disidenty, (Disident: člověk, který je odpůrcem politického režimu a aktivně a nenásilně proti němu bojuje), proto otec Pavla Malenkého nemohl získat žádné vzdělání, navštěvovat školu nebo univerzitu, a tím pádem nemohl získat ani žádnou dobrou práci. Ze zoufalství se otec Pavla Malenkého stal závislý na alkoholu, a tak hodně brzy (ve věku 45 let) zemřel. Na jedné straně četl hodně knih o mysticizmu, které měli doma, na straně druhé to byl právě stres kvůli alkoholismu a agresivitě jeho otce, které Pavla Malenkého přinutily zabývat se život po životě magií a jógou.

Už ve svých 15 letech začal cvičit jógu, naučil se meditovat a také četl duchovní literaturu. Nejenom Bible, ale i posvátné spisy hinduismu a buddhismu ho postupně přivedly k tomu, že už jako 20-letý si vzpomněl na některé svoje minulé životy. Také předpověděl smrt svého otce a po jeho smrti byl Pavol Malenký ještě několik měsíců v kontaktu se svým zesnulým otcem a mohl říct své matce nějaké důležité zprávy z druhého světa.

Po absolvování gymnázia a po úspěšné maturitě v Popradu studoval Pavol Malenký dál tělesnou výchovu a matematiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě
Po skončení vojenské služby se Pavol Malenký chtěl ještě naučit německy. Když už mluvil dobře rusky a anglicky, rozhodl se na nějaký čas odjet do Německa, aby se naučil a zdokonalil v německém jazyce. 7 let žil v Mnichově, kde krátký čas pracoval jako programový vývojář v pojišťovnictví a později jako account manager v jedné pojišťovně v Mnichově. Byl zodpovědný za klienty v oblasti životního pojištění ve východní Evropě, kde měl na starosti Rusko, Kazachstán a Ukrajinu.

Když se tehdy obchod s Ruskem rychle rozvíjel a rostl, tak se firma Munich Re rozhodla otevřít v Moskvě svoji pobočku, ve které Pavol Malenký pracoval jako senior account manager. Pavol Malenký potom žil 2,5 roku v Moskvě a zastupoval tuto společnost. Krátce před odchodem do Moskvy poznal Pavol Malenký svoji manželku ze svého minulého života, Marion Daghan-Malenky. V ten čas ho také kontaktoval jeho voodoo mistr Buschido, u kterého byl prostřednictvím dalších iniciačních obřadů vysvěcen za voodoo kněze. Mistr Buschido mu kladl na srdce, že musí odejít ze své práce v pojišťovně a má se naplno věnovat jenom magii a hudbě. Od roku 2008 se Pavol Malenký zabývá výlučně už jenom magií a mystikou.
Od 3. ročníku už nebydlel na univerzitních kolejích, ale v jógovém ašramu s dalšími mladými lidmi. V ašramu se pravidelně konaly každodenní meditace a to ráno 5 hodin a večer v 8 hodin, stejně tak byly naplánované i pravidelné pudže (puja, každodenní obřad uctívání). Tam se Pavol Malenký poznal s mnoha dalšími lidmi, kteří se také vydali na duchovní cestu. Důkladně se obeznámil s hinduistickou a buddhistickou mystikou a pomalu zdokonaloval i své schopnosti astrálního cestování. Už brzy zjistil, že dokáže číst myšlenky druhým lidem.

Pavol Malenký na konci studia napsal diplomovou práci na téma ''Jóga a meditace – vliv na organismus člověka'', ve které zkoumal to, jak se pravidelné meditace odrážejí například na rychlosti zotavení se sportovců po tréninku. Jeho diplomová práce byla ohodnocena nejlepšími známkami a byla uznaná i duchovními ''pochybovači’,’ kteří ji považovali za úplně výjimečnou.

Po úspěšném absolvování univerzity strávil Pavol Malenký jeden rok na vojně, kde nadále meditoval a pracoval na svých schopnostech. Byl příslušníkem výsadkového vojska a armáda mu díky jeho mimořádným schopnostem nabídla, aby tam zůstal jako důstojník. Pavol Malenký se však rozhodl jinak.

Bílá magie – služby

Naše metody si zakládají na jedinečném spojení rituálů bílé magie a technik voodoo, které vycházejí z různých kultur a z víc jak 30-letých zkušeností.

Není vaše láska šťastná a vy nevíte jak dál? Nebo jste přišli do kontaktu s něčím, co nedokážete sami zvládnout: „prokletí, démoni, zakletí“? Možno byste potřebovali nahlédnout do budoucnosti nebo pomoct odpovědět na některé otázky? U nás jste na správné adrese!

Pavol Malenký

Jednota náboženství

Samozřejmě, že v každém náboženství a v pohledu na svět existují i fanatici, fanatické nebo vražedné pohledy, které ale byly do takovýchto systémů později implementované proto, aby tyto konkrétní systémy nebo náboženství využívali lidé pro mocenské boje.

Tak se v průběhu času v každém náboženství nebo v magickém sytému stalo to, že došlo k cenzuře a přepisům.
Magie je životní styl! Je to životní postoj a přístup, jak se vypořádat s problémy a výzvami života. Nemůžete vykonávat magii jenom 8 hodin denně a potom konat a myslet jinak! Buď ji člověk vykonává neustále a je adeptem nebo mágem, nebo výsledky vycházející z těchto magických operací jsou slabší a nedostatečné.
Všechny lidské bytosti, zvířata a rostliny můžou a musí žít na této planetě v harmonii a dokonalé symbióze. Technika by nám jen měla pomáhat a chránit přírodu a ne ji naopak ničit. Když budeme ničit přírodu, rostliny a zvířata, zemřeme i my. Proto se nás Marion Daghan-Malenky a Pavol Malenký snaží naučit takovému způsobu života, ve kterém je nejvyšší prioritou vážení si a ochrana přírody.
Každý člověk je mágem. Aby mohl rozvíjet svoje schopnosti, musí každý adept nejdřív poznat sebe samotného jako duši a musí umět ovládat svoje myšlenky a priority.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.