Marion Daghan-Malenky

Nesmrtelnost

z pohledu magie a mystiky

Každý, kdo se narodí, musí jednou i zemřít. Ale v magii člověk definuje nesmrtelnost úplně jinak. Nesmrtelnost je schopnost nebo možnost, jak si vzpomenout na své předchozí životy a také vědomě určit svou další inkarnaci. Každý, kdo si může vzpomenout na to, čím on/ona byl(a) v předchozím životě, je v očích magie nesmrtelným. Toto tělo musíme dříve či později opustit. To nejdůležitější je pro mága ale vědět, ne jen věřit tomu, že je v konečném důsledku nesmrtelný. Toto poznání přichází z vědomého poznatku, že člověk není jen toto tělo, tyto pocity a tyto myšlenky, ale že je také nesmrtelná duše. K takovému zážitku a poznatku se člověk dostane prostřednictvím hluboké meditace.

Čím dříve si člověk dokáže vzpomenout na svůj minulý život a na podrobnosti z tohoto života, tím blíže je k nesmrtelnosti. Momentálně věda říká, že někteří lidé mají lepší nebo horší genetické informace. Z pohledu magie se říká, že již v podvědomí máme v sobě informace z předchozího života. Tyto informace a zkušenosti jsou zakódovány v našich genech. To znamená, že když někdo v předchozím životě věnoval velmi mnoho času hudbě, rychle se i v dalším životě naučí hrát na nějaký hudební nástroj. Čím více si toho člověk podvědomě nebo vědomě pamatuje, tím rychleji se v dalším životě něco naučí, a tím blíže je k nesmrtelnosti.

Nesmrtelnost duše je základní součástí mnoha světových náboženství: buddhismu, hinduismu, jainizmu... Prostřednictvím meditace může jít člověk vědomě stále hlouběji a vrátit se:

 1. Tam, kam lidé jdou, když sní,
 2. Tam, kam lidé jdou v hlubokém - bezesném spánku,
 3. Tam, kde lidé jdou, když zemřou.

Hlubší meditace a stavy vědomí adept dosáhne prostřednictvím vnitřní a vnější očisty a vnitřního poznání a sbírání subtilní energie, která je potřebná pro hlubokou meditaci.

Vnitřní očista znamená čistotu myšlenek. Myšlenky, které vycházejí ze strachu a neklidu jsou vnímány jako nečisté. Myšlenky, které vycházejí z lásky a inspirace jsou vnímány jako čisté. Přitom je nutné nevnímat vnitřní programy, které jsou v nás vyvolané elementy, jako jsou naše vlastní myšlenky, a usilovat o rovnováhu v Teď a Tady, na tomto místě, vnímat jako nevyhnutelný cíl. Více o tom si můžete přečíst ZDE: 5 vnitřních hlasů.

Vnější čistota znamená starat se o čistotu svého těla: Hygiena a zdravé stravování zde hrají důležitou roli. Důležité je zde ale i správné konání. Nejde tu jen o to, co děláte, ale také proč to děláte. Například: Pracuji tam a tam, protože mám strach, že... nebo pracuji tam a tam, protože mě to fyzicky, intelektuálně a duchovně posouvá dál... nebo např. dal jsem někomu facku, protože jsem mu chtěl nahnat strach, nebo jsem to udělal proto, abych někoho ochránil před znásilněním...

Sbírání subtilní energie, která je nezbytná pro hlubokou meditaci znamená:

 1. Dbát na správné dýchání,
 2. dbát na zdravé jídlo a pití,
 3. šetřit si energii prostřednictvím bezmyšlenkovitého stavu, nebo být při každé činnosti v Tady a Teď bez toho, abyste si dělali zbytečné starosti.

 1. Doporučujeme knížky: od Nobuo Shioya a knížku Sport a jóga
 2. Zde jsme dali dohromady ty nejdůležitější informace.
 3. Na tomto místě doporučujeme knížky od Eckharta Tolleho, Neala Donalda Walsche a knížku Zenová mysl, mysl začátečníka.

Nesmrtelnost: mytologické bytosti a postavy, mýty a legendy

Svatý grál.

Svatý grál je kalich, ve kterém byla sbírána krev ukřižovaného Ježíše. V Bibli je napsáno, že když byl Ježíš na kříži probodnutý římským vojákem, jeho krev byla zachycena do kalichu (Svatý grál). Každý, kdo se napije z tohoto kalichu, by měl nabýt nesmrtelnost.

Kámen mudrců

Vytvoření kamene mudrců je nejvyšším uměním alchymie. Kámen mudrců by měl mít ty vlastnosti, které přetvoří nevzácné kovy na zlato, stejně tak by měl být všelékem nejvyššího stupně čistoty. Ten, kdo vlastní tajemství původu a výroby kamene mudrců, měl by dosáhnout věčného mládí a nesmrtelnosti.

Cheirón: Nesmrtelný Kentaur (Kentaurus, Centaurus) a Achilles

Cheirón: Nesmrtelný Kentaur (Kentaurus) je v řecké mytologii syn Krona a Philyry, nevlastní bratr Dia a jednoho Kentaura. Při pronásledování Kentaurů Heraklem je Cheirón proboden šípem otráveným krví Hydry. Vzhledem k tomu, že kvůli ráně musí trpět nesnesitelné bolesti, zřekne se Kentaur své nesmrtelnosti ve prospěch Prométhea. Po jeho smrti byl Cheirón povýšen Diem na souhvězdí Kentaura (Střelce) na noční obloze.

Cheirón byl učitelem Achilla, kterému byla také dána nesmrtelnost a nezranitelnost. Podle jedné verze ságy ponořila Achillova matka všechny její děti do kádě s vařící vodou nebo přímo do ohně, aby je učinila nesmrtelnými. Existují i jiné legendy nebo tradice, podle kterých ho jeho matka ponořila do vody Styxu, řeky podsvětí, přičemž ho držela za paty.

Lakšman, bratr Rámy, vstane z mrtvych a tajné místo Shangri-La (Šangri-La, Šambhala alebo Šambala).

Rámájana je druhý indický národní epos a jedna z nejdůležitějších svatých knih hinduismu. Je tam popsáno, že v boji na Srí Lance, kde Ráma bojoval proti démonovi Rávanovi, byl Lakšmana (Rámův bratr) zastřelen Indradžitem, Rávanovým synem. V Himalájích roste léčivá bylina, s jejíž pomocí můžete přivést mrtvé zpět k životu, ale pouze do východu Slunce po jejich smrti. Hanuman letěl do Himálaje a protože nemohl rozpoznat tuto bylinu, přinesl celou horu. Tak byl Lakšmana ochráněn před smrtí. Podle jiných pověr odpovídá popis hory z Rámájany legendárnímu místu Šangri-La (Šambala), kde nerostou jen rostliny dávající nesmrtelnost, ale lze zde nalézt i stavby starověkých kultur a mimozemských civilizací. Toto místo je popsáno v knížce od Lobsanga Rampy, Lékař ze Lhasy.

Bible: Prorok Eliáš jde do nebe, aniž by musel zemřít.

Prorok Eliáš (Elias, Elijachu) byl Bohem přijat do nebe, i když nezemřel. Celý popis neobyčejného konce Eliášova života se nachází v Bibli ve Starém zákoně, králové 2:1-18. Eliáš byl vzat do ohnivého vozu a vyvezen během bouřky k nebi, aniž by musel zemřít. V mnoha ohledech je tato událost moderními přívrženci New Age braná jako důkaz existence mimozemšťanů. Stejně jsou chápány i vize proroka Ezechiela, které lze nalézt ve Starém zákoně, jako možný vliv mimozemšťanů nebo vize Mer-Ka-By (viz dále).

MER-KA-BA – Nesmrtelnost.

Prostřednictvím meditace Mer-Ka-Ba by měl být člověk schopen přinést své fyzické, mentální (ducha) a emoční tělo (pocity) tak do souladu a harmonie, až dosáhne nesmrtelnosti. ZDE je nesmrtelnost také chápána jako plné ponechání si vědomí. Cílem je být si vždy vědom sebe sama a umět si vzpomenout na všechny časové hranice. Více o Mer-Ka-Bě si můžete přečíst ZDE.


Orúnmila (Òrúnmìlà, Orula, Orúnla), Nesmrtelnost vo voodoo a Santerí.

Jedním z nejdůležitějších božstev ve voodoo a Santérií je Orúnmila. Patronem věštění je věštecký systém IFA . IFA se používá ve voodoo a Santérií stejně jako tarotové karty nebo křišťálové koule v našem západním světě. Orúnmila je proto patronem tohoto věštění, protože pozoroval stvořitele (boha) při stvoření tohoto světa a proto ví, jak dlouho bude daný člověk a dané stvoření žít. Ví i to, jaké problémy a proč, člověk musí nebo by měl přežít.

Existují proroctví, které hovoří o tom, že Orúnmila je silnější než smrt, a když zjistil, že smrt si někoho vzala příliš brzy, jak bylo nevyhnutelné, vzal zubaté její kosu a vyjednával s ní. Nefunguje to tak, že si vezmeš lidí brzy, lidé musí prožít to, co je určeno. Smrt řekla, že existuje příliš mnoho lidí a bylo by lepší, kdyby si vzala některé duše dříve. Orúnmila řekl: "Dobře, pokud někdo bude nosit na levém zápěstí náramek s mými barvami - zelenou a žlutou a s 16 kamínky, tak potom si ho smrt nesmí vzít předčasně." Tento náramek byl vyroben zasvěceným knězem ( babalawom) z IFA-orákula.

Byla jedna známá spisovatelka Mige González-Wippler jejíž matka trpěla vážnou chorobou. Ležela na jednotce intenzivní péče a lékaři si mysleli, že pravděpodobně v následujících hodinách nebo dnech umře. Šla pak k jednomu zasvěcenému knězi a on se poradil s orákulom. Řekl jí, že by mohla ještě dlouho žít, ale musí být chráněna tímto náramkem. Proto její kněz vyrobil a zasvětil takový náramek. Dcera nemocné matky se vrátila zpět do nemocnice a přinesla své matce, která byla v bezvědomí, náramek. V krátkosti se ještě povídala s lékaři, který pak odstavili infuzi, protože si mysleli, že matka tak či tak zemře. Dcera jí pak nasadila náramek a na druhý den lékaři zjistili, že matka se najednou uzdravila. Lékaři neměli slov a matka žila šťastně ještě několik let, tak to píše autorka.

Orunmila je uctíván v Santérií a ve voodoo jako léčitel a prorok a je mu připisována velká moudrost. Zná osud všech duší. Jeho barvami jsou, jak jsme již zmínili, zelená a žlutá a jeho číslem je 16.

 • Sigil pro meditaci

  Sigil pro meditaci

Staroveká indická legenda:

Jedna stará indická legenda hovoří o tom, že jednoho dne se v duchu magie sešli bohové, vysoce rozvinuté duše, které rozhodovaly o lidech a radili se. "Kde bychom měli ukrýt nesmrtelnost a sílu lidí?" A rychle se ukázalo, že je nelze ukrýt na vysoké hoře nebo v hlubokých jeskyních, protože jednou by tam lidé přišli, ale nejlepším nápadem bylo skrýt nesmrtelnost do duší a srdcí lidí.

Ten, kdo je ochoten prohledat své srdce, nastavit si vnitřní zrcátko, pouze ten je oprávněn nabýt i nesmrtelnost a vyšší moc. I v Delfách, známé řecké věštírně, je napsáno: "Poznej sám sebe" , ale tuto větu najdeme iv pyramidách, jakož i v knize "moderní magie" od Damiena Echolsa. I zde, abychom se vrátili zpět k větě, je zdroj věčného života skrytý a prostřednictvím sebepoznání, tím, že si uvědomíte, že jste věčná duše, získáte vyšší síly a nesmrtelnost.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.