Marion Daghan-Malenky

Iluze vs. realita

Co je iluze a co je realita?

Na tuto otázku odpověděl Lao-c' takto:

Realita je to, co se nemění!

Co se nemění? Mudrci říkají, že bod, ze kterého vše vychází, se nemění. Tento bod nelze popsat, protože to (on) je nad vším, co bylo stvořeno. Za tím vším, co je a existuje ve všech formách, se skrývá neodhalený původ odpočívajícího Boha v nás. Tento bod nula je obsažen ve všem jako vědomí, světlo a radost z bytí. V mnoha posvátných knihách je psáno, že člověk to může zažít prostřednictvím meditace. V meditaci se může sjednotit to, co je v našem vědomí na první pohled viditelné a to, co viditelné není, a tak může každý dosáhnout osvícení a přijít k poznání.

Říká se, že Zhuang Zhou, také známý jako Zhuang Zi (taoistický filozof mezi lety 475 před Kristem a 221 před Kristem) měl sen o tom, že je motýlem, a tento sen považoval za velmi reálný. Cítil vítr, květiny, myslel a jednal jako motýl, a na konci snu usnul v makovém květu. S takovou vzpomínkou se probudil, ale nyní už jako člověk. Pak si několik týdnů kladl takovou otázku: "Jsem motýl, který snil o tom, že se stal člověkem, nebo jsem člověk, který snil o tom, že se stal motýlem?" Pokud se nám zdá být nějaký sen skutečný, jak potom můžeme určit, co je realita? Zhuang Zhou si položil otázku "Jsme probuzení nebo sníme?" A zpochybnil lidské představy o realitě a iluzi. V konečném důsledku je všechno jen sen. Naše sny, stejně jako to, co nazýváme "realitou"!

Iluze vs. realita

Foto © istockphoto.com / pmalenky / bestdesigns

Mnozí lidé si kladou stále znovu a znovu otázku: "Jak víme, že existují i ​​jiné světy nebo reality? Existuje o tom nějaký důkaz a pokud ano, kde je?" Mnozí lidé dokážou uvěřit jen tomu, co mohou vidět nebo cítit. Nemůžeme to dokázat způsobem, jakým by chtěli lidé!
Jak mohou lidé vidět a slyšet mimo tuto realitu s očima a ušima? To je nemožné. Astrální světy a světy na jiných frekvenčních úrovních lze navštívit pouze s astrálním tělem... Pravda je překvapivá. Tento svět, který vidíme a vnímáme jako reálný, je ve skutečnosti pouze iluze. Je to představa Boha, který vzal na sebe formu toho, co vidíme, slyšíme a cítíme. Myšlenky a materiální věci jsou stejně iluzorní a rozdíl spočívá pouze v životě a intenzitě. Můžeme to vnímat a rozpoznat pouze tehdy, pokud jsme schopni pozorovat vše z dálky a neztotožňovat se s naším egem. K tomu nám slouží například meditace.
Na toto téma existuje jeden krásný příběh. Nabízím vám tu jeho kratší verzi. Originál původního příběhu je možné nalézt v knize "Joga Vašišta" od Swami Venkatesánanda:

Bylo nebylo, bylo jedno město, které neexistovalo a ve kterém žili tři stateční a šťastní princové. Dva z nich neexistovali (nebyli narození) a třetí nebyl počat. Bohužel všichni jejich příbuzní zemřeli. Princové proto opustili své město, aby šli jinam. Brzy, neschopní snést horko slunce, došli do stínu tří stromů, z nichž dva neexistovaly a třetí strom ještě nebyl ani zasazen. Po tom, jak si tu chvilku odpočinuli a snědli ovoce z těchto stromů, pokračovali dál.
Dostali se do velkého města, které se mělo akorát postavit. Vstoupili do paláce, který ještě neměl vystavěné ani zdi. Vzali devadesát devět mínus sto gramů rýže a uvařili ji. Potom pozvali na večeři tři světce. Dva z nich neměli žádné tělo a třetí neměl ústa. Potom, co se všichni navečeřeli, cítili se velmi spokojeně. Tak se rozhodli v tomto městě zůstat a žili tam v míru a radosti velmi dlouho."

Stvoření tohoto světa není o nic víc reálné, než tento příběh. Tento svět není ničím víc než představou nekonečného vědomí. Zkuste o tom meditovat a procítit to. Nepřemýšlejte o tom.

Velmi často k nám přicházejí lidé, kteří např. od anděla Gabriela dostali určitou zprávu a pak se ptají: "Bylo to skutečné? Mám se řídit těmito radami?" Zaprvé: Vše, co si dokážete představit, může být reálné. Už to existovalo nebo existovat bude. Hodně věcí, jako např. automatická auta nebo telefon, ve kterém je možné vidět jeden druhého (skype) byly na začátku jen nápadem. Ale dnes jsou už realitou. Všechno, co se dá představit, může proto také existovat...

To, zda se však třeba řídit zprávami od andělů ale nezávisí na "reálnosti daného zážitku", ale na tom, zda je daná zpráva užitečná a zda má hlavu a patu!

Odkud vůbec daná osoba ví, že je to skutečně anděl Gabriel? A přispěje to k něčemu, když budeme tyto zprávy následovat? Nebo se následky podobných "poselství" do našich lidských životů zapíší jako nepotřebné nebo dokonce bolestivé kroky? Takové věci musíme vždy posuzovat a vyhodnocovat individuálně, a vedle toho nevypínat ani náš zdravý selský rozum. Pokud se k nám dostane nějaké poselství z "jiného" světa, je to přesně to samé, jako nějaká informace z internetu. Kdo dal tuto informaci na internet (Astrál)? Je pro mě užitečná? Bude to v souladu s mou myslí, jakožto i duší a tělem? Když chtějí všechny tyto tři části mého Já (tedy mysl, duše a tělo) následovat tuto informaci nebo tento směr, tehdy a jen tehdy, je to rozumné následovat.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.