Osobní skušenosti

Jak čelit kletbě

Co je to kletba nebo útok negativní energie? Jak se vypořádat s takovou situací? Přečtěte si typický příběh o tom, jak se věci děly:

ako_celit_kliatbe
"Měl jsem problém s jednou dámou, která mě neměla ráda, nevím proč ... Začal jsem trpět nočními můrami a bezdůvodnými záchvaty strachu. Nevěděl jsem o ničem zlem, což by mohlo spustit takové věci. Od té doby jsem se začal cítit velmi špatně, noční záchvaty strachu byly neúprosné a byl jsem v té době zoufalý. Dlouhý čas jsem nevěděl zjistit odkud přicházely ty psychické útoky, ale teď věřím, že ta dáma použila proti mně černou magii. Byl jsem rozhozený z neustálého ochraňování se ... Jsem vyčerpaný z toho, že se musím neustále chránit. Můžete mi pomoci? "

Kletba může být provedena profesionálně nebo neprofesionálně. Profesionální černá magie může být opravdu nebezpečná a potřebuje přiměřené protiopatření a ochranu. Nepodceňujte to, co se vám zdá jako špatný sen, a váš rozum to nechce přijmout jako skutečnost. Neklamte se, že vy to dáte a nedělejte nic sami! DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VÁSCo nejdříve se obraťte na profesionála! Než přijde pomoc od profesionála, a věci se opravdu začnou dít, máme tu pár obecných doporučení jak minimalizovat škodlivé účinky takové magie na váš život:

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH Čítať viac...

Minulé životy

Minulé životy

Žili jsme všichni už i předtím?

Tuto otázku si určitě kladete vždy znovu a znovu. Moje odpověď je jednoznačně ano. Ano, z vlastních zkušeností a setkání, a ze setkání s Bohem. Kolikrát se vám už stalo, že jste byli na nějakém místě a říkali jste si - tady jsem už přece někdy byl/a, všechno mi je zde takové známé. Lidé, se kterými se setkáváte, vám připadají velmi známí, přestože šlo pouze o velmi krátké setkání, nemůžete je již více dostat z vaší hlavy ven. Partnerům, kteří se poznali, se zdá, jako by byli jedna duše.

Nemůžeme si vzpomenout na své minulé životy, protože mnohé věci jsou v nás samotných ještě nestabilní. Představte si, že jste fyzicky zcela vyčerpán, ve vašem pozemském životě se prostě nedokážete pohnout z místa a právě teď se z vašeho předchozího života dozvíte to, že jste tehdy zabili vašeho blízkého příbuzného. Jak byste se mohli vyrovnat s těmito zkušenostmi? To je něco naprosto nemožného, a právě proto máme tento ochranný mechanismus. Až potom, když se z nás stanou vyrovnané osoby a staneme se jedním kompaktním celkem, poznáme, kdo jsme vlastně byli a kam směřuje naše cesta.Proto bychom měli meditovat, milovat sami sebe, a předávat tuto lásku dál. Lidé kolem nás přijmou od nás tuto lásku, protože my všichni jsme duše a pocházíme z energie nekonečného vědomí, světla a lásky.

Často se však sami sebe ptáme, kde je Bůh, ke kterému všichni jednoho dne přijdeme? Věřte mi, on existuje, avšak když ztratíme víru, a když ho nenecháme vstoupit do našeho života, už nikdy se nebudeme moci dále rozvíjet. A tak zůstaneme uvězněni v našem malém námi vytvořeném vězení, a nikdy nezkusíme, resp. nepoznáme to, jaké úžasné a obohacující bylo pro nás poznání našeho života. Takže poznejte své šance, toto vše se můžete naučit, bojujte za své poznání a poznávejte sami sebe prostřednictvím síly meditace a síly lásky.

© www.istockphoto.com 2013 Andrew Ostrovsky / pmalenky
Přeloženo ze slovenského originálu: Minulé životy

Odpuštení a láska

Odpustenie Marion Daghan-Malenky

Nyní si povíme něco více o tomto tématu, co je to odpuštění?Můžeme uvést jeden příklad:

Možná se vám stalo, že blízký člověk vám neustále lhal a zraňoval, ba dokonce vás i ponižoval. Takovému člověku nemůžete a nechcete odpustit. Způsobuje vám to nevyslovitelnou bolest a při každé příležitosti na to myslíte. Myšlenka na to vás ovládá. Tato záležitost Vás připravuje o spánek, ubírá vám energii a vy se cítíte prázdní a osamoceni.

Zamyslete se nejprve nad tím, jak k tomuto incidentu vůbec došlo, dopomohli jste si k tomu možná nevědomky i sami? Projděte si v klidu celou situaci ještě jednou, a promluvte si o tom klidně a bez výčitek. Řekněte také této osobě, jak mnoho pro vás znamená a jak moc vám ublížila. Podejte jí při tomto rozhovoru ruku (symbolické gesto). Pokud ji přijme, odpusťte jí a už se o tomto tématu nikdy více nebavte. Právě jste jí dali novou šanci.

Nebo:
Násilím druhého člověka jste utrpěli obrovskou lidskou ztrátu. Vůči tomuto člověku cítíte bezmezný vztek a dokonce mu přejete i smrt. Má zažít stejné utrpení jako člověk, kterého jste ztratili.
Dokonce i tato myšlenka a tato bolest vás neustále ovládá. Nemůžete zapomenout. Myšlenka na to vás pohání dopředu, oslabuje vás a odebírá vám vaši energii. Ale na tomto světě se jen málokdy dočkáte spravedlnosti. A proč ne? Proč to Bůh dovolí?

Ale věřte mi, že Bůh nenese vinu za hrozné věci, které si způsobují lidé. Vinu nese pouze člověk, který od vás odtrhl milovanou osobu, nyní ovládá vaše myšlenky a váš další život. Bůh ho nemůže soudit, pokud má nad vámi kontrolu. Musíte od něj upustit a přenechat mu ho. I když to zní pro vás paradoxně, musíte mu odpustit, mluvíme tu ale jen o odpuštění, ne o zapomenuti! V tomto okamžiku ho začne soudit Bůh a můžete si být jisti, že půjde o spravedlivější rozsudek, než jaký by dostal tady na tomto světě. Ať je to jakkoliv těžké, myslete na tuto skutečnost.

Vezměme si jako příklad Ježíše. On byl ukřižován pro nic a za nic. Byl to světec, mág, čistá duše. Když ho lidé přibili na kříž, modlil se: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co dělají!". Ano, tito lidé opravdu nechápali, čeho se dopustili. Byli stejně slepí a hloupí jako miliony dalších dnešních lidí! Avšak Bůh daroval Ježíšovi nejen život, ale i život věčný! A těm druhým spravedlivý trest! Nejen v tomto, ale i v příštím životě! A jak si můžeme být jisti, že život po smrti skutečně existuje? Existují minulé a předchozí životy? Jak můžete zjistit, čím jste byli v minulých životech, o tom budu psát již brzy...

Vaše Marion Daghan-Malenky

© IstockPhoto.com hypergon / pmalenky
Přeloženo ze slovenského originálu: Odpustenie a láska

Jak začít s magií?

Jak začít s magií?

Dost často dostáváme takové požadavky: "Ahoj, chtěl bych začít praktikovat magii, ale nevím jak začít ... Přečetl a prohlédl jsem si už několik stránek ... ale stále jsem nenašel uspokojivou odpověď .. . Hledám někoho, kdo by mě usměrnil ... věděli byste mi pomoci? "

Prvním předpokladem pro magii je sebekázeň a vnitřní rovnováha! Nikdo nedosáhne v magii úspěch bez disciplíny. Pokud adept nedokáže kontrolovat svoje myšlenky a emoce, energie nemůže správně proudit. Magie této osobě nepřinese požadované výsledky, ale právě naopak - posílí adeptovu nerovnováhu. Nevyrovnané osoby plné vášní a hněvu by se neměli pokoušet zabývat se magií, protože nikdy neuspějí. Magie naopak posílí jejich slabé stránky a špatné vlastnosti!

Naše zkušenosti nám ukázaly, že je nezbytné začít s prací na sobě samotném. Pokud chcete ovládat nemateriální svět, potřebujete stabilitu a silnou mysl, která vás ochrání před negativními energiemi a entitami a pokušeními pocházejícími z vašeho vlastního ega. Pokušení, že jste se stali něčím víc, někým lepším a vyvinutějším jako ostatní lidé, mohou definitivně zastavit váš pokrok a růst. Základem pro získání osobní moci a moudrosti je meditace a poznání sebe sama. Meditace vám dává sílu potřebnou k tomu, abyste se mohli zabývat záležitostmi ohledně magie bezpečně a bez psychické újmy.

Takže, naše doporučení pro všechny lidi, kteří se zajímají o magii, je vždy stejné: začněte každý den meditovat a čtěte duchovní knížky, teré vám poskytnou inspiraci a informace, které potřebujete. Pokud chcete zvýšit svou vnitřní sílu a stát se odolnějšími, doporučujeme přečíst si tuto knížku o meditaci: Uvědomujte si přítomnost (Meditace všímavosti v každodenním životě) od Jona Kabata-Zinna. Za účelem zvýšení úrovně vašich znalostí a porozumění, si potřebujete osvojit nové myšlenky, získat jiný úhel pohledu. Pokuste se najít nový přístup, který potřebujete pro svou praxi v knížkách od moderních duchovních mistrů, kteří mluví moderní řečí, a proto jim dokážeme rozumět lépe než starším knížkám: Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch, Don Miguel Ruiz alebo Wayne Dyer.

Druhou důležitou věcí, je být schopen zlepšit svůj charakter a stát se lepším člověkem. Toto zlepšení vyčistí vaše "kanály" a otevře dveře pro komunikaci s různými světy a bytostmi. Magie je krásná cesta jak transformovat naše malé materiální já na naše pravé já - přirozené, nesmrtelné a věčné bytosti, kterými jsme a kterými jsme vždy i byli! Je to nejznámější proměna kamene na zlato! Pro tento proces je potřebný čas a neustále teplo. Tímto teplem je v našem případě energie a odhodlání, které dáváme každý den do Díla našeho života!

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Smaragdově zelená astrální úroveň

Smaragdově zelená astrální úroveň

Večer předtím, než jsem si lehla zpátky, jsem byla velmi unavená a pouze tak jsem si sama pro sebe řekla, že potřebuji načerpat novou energii a dobít si baterky. V snu, který následoval jsem se v astrálu setkala s mou nejlepší kamarádkou z dětství, která žije momentálně v Londýně.

Chvilku jsme se spolu povídali a vznášely jsme se sem a tam. Pak jsme se spolu vydali na jednu cestu. Letěli jsme velmi rychle a přišli jsme na jedno nádherné místo. Před sebou jsme uviděli nádherné duchovní úrovně různých barev a energetických frekvencí. Jednotlivé úrovně doslova zářily svou barvou. Byly to krásné zářivé barvy, jaké jsem nikdy předtím neviděla, a jaké v tomto světě nenajdete. Přišli jsme k smaragdově-zelené úrovni. Chvilku jsme se dívali na tu krásnou zářivou barvu a pak jsme se vznesli na tuto úroveň. Kamarádka mi ještě stihla říci: „Nia, cítíš to? Dýchej zhluboka a načerpávaj energii.“ Potom jsme se už obě nechali doslova pohltit touto zelenou zářivou úrovní a načerpávali jsme energii. Měla jsem pocit, že létám a cítila jsem nevýslovné štěstí, hluboký klid a radost z bytí.

Během naší astrální cesty jsme v duchovních úrovních navštívili astrální energetickou úroveň smaragdově-zelené barvy. Zelená barva symbolizuje rovnováhu a uzdravení. Po probuzení jsem se ráno cítila svěží a plná energie. Kamarádka si na náš společný astrální výlet sice nepamatovala, ale také se cítila velmi dobře a byla plná energie. harmonii a štěstí na dlouhou dobu!

Přeloženo ze slovenského originálu Smaragdovo-zelená astrálna úroveň.

Foto © Thierry RYO Fotolia.De I pmalenky