Osobní skušenosti

Sen adeptky magie

Sen adeptky magie

Jedné noci poté, co na ni její mistr křičel, se adeptce magie zdál následující sen s hlubším významem.

V snu se ocitla v neznámém prostoru a kolem ní byly více lidí. Seděla na židli za stolem a oproti ní seděla jedna žena s vážným výrazem na tváři. Kolem stolu stáli další lidé. Adeptka magie měla pocit, že je to Vyšší řada. Poradní orgán, který rozhoduje o tom, kde a kdy se daná duše narodí, a jakými zkouškami má v daném životě projít. Byl tam i Buschido (mistr Pavla a Marion), který celou situaci pozoroval. Uvědomovala si a viděla samu sebe jako sedí na židli a dívá se kolem sebe. Ze všech lidí vnímala nejvýrazněji ženu sedící naproti ní, která s ní mimosmyslové komunikovala jménem všech ostatních přítomných. Tato žena jí připomněla to, co tato duše - adeptka magie před svým narozením sama chtěla, jak chtěla pomáhat lidem, pracovat na sobě, věnovat se magii, setkat se se svými mistry a pomáhat jim ... Pak se jí žena zeptala: "A toto, co tu teď ukazuješ, to je co? To je to, co si slíbila?" Adeptky magie pouze tiše seděla a poslouchala. Na svou obranu neřekla nic, protože věděla, že to všechno je pravda a velmi se za sebe styděla. Cítila se provinile a bylo jí to všechno velmi líto. Vzpomněla si na to, co chtěla a slíbila před svým narozením. Ze snu se adeptka magie probudila na Marionin hlas, která jí vážným hlasem třikrát zopakovala: "Daghan-Malenky! Daghan-Malenky! Daghan-Malenky!"

TTento sen byl pro ni připomenutím toho, co adeptka magie sama chtěla před svým narozením a zároveň výstrahou, že pokud určité věci nezmění a nezačne na sobě více pracovat, tak o tyto věci, které jí byly umožněno, může přijít. Tehdy si adeptka magie uvědomila mnoho věcí, začala na sobě pracovat mnohem intenzivněji, získala nové pohledy na různé situace a dnes se těší z toho, že její mistr s ní začíná být spokojený a těší se spolu s ní z každého jejího pokroku.

Přeloženo ze slovenského originálu Sen adeptky mágie

Foto © sdominick http://www.istockphoto.com I pmalenky