Osobní skušenosti

Odpuštení a láska

Odpustenie Marion Daghan-Malenky

Nyní si povíme něco více o tomto tématu, co je to odpuštění?Můžeme uvést jeden příklad:

Možná se vám stalo, že blízký člověk vám neustále lhal a zraňoval, ba dokonce vás i ponižoval. Takovému člověku nemůžete a nechcete odpustit. Způsobuje vám to nevyslovitelnou bolest a při každé příležitosti na to myslíte. Myšlenka na to vás ovládá. Tato záležitost Vás připravuje o spánek, ubírá vám energii a vy se cítíte prázdní a osamoceni.

Zamyslete se nejprve nad tím, jak k tomuto incidentu vůbec došlo, dopomohli jste si k tomu možná nevědomky i sami? Projděte si v klidu celou situaci ještě jednou, a promluvte si o tom klidně a bez výčitek. Řekněte také této osobě, jak mnoho pro vás znamená a jak moc vám ublížila. Podejte jí při tomto rozhovoru ruku (symbolické gesto). Pokud ji přijme, odpusťte jí a už se o tomto tématu nikdy více nebavte. Právě jste jí dali novou šanci.

Nebo:
Násilím druhého člověka jste utrpěli obrovskou lidskou ztrátu. Vůči tomuto člověku cítíte bezmezný vztek a dokonce mu přejete i smrt. Má zažít stejné utrpení jako člověk, kterého jste ztratili.
Dokonce i tato myšlenka a tato bolest vás neustále ovládá. Nemůžete zapomenout. Myšlenka na to vás pohání dopředu, oslabuje vás a odebírá vám vaši energii. Ale na tomto světě se jen málokdy dočkáte spravedlnosti. A proč ne? Proč to Bůh dovolí?

Ale věřte mi, že Bůh nenese vinu za hrozné věci, které si způsobují lidé. Vinu nese pouze člověk, který od vás odtrhl milovanou osobu, nyní ovládá vaše myšlenky a váš další život. Bůh ho nemůže soudit, pokud má nad vámi kontrolu. Musíte od něj upustit a přenechat mu ho. I když to zní pro vás paradoxně, musíte mu odpustit, mluvíme tu ale jen o odpuštění, ne o zapomenuti! V tomto okamžiku ho začne soudit Bůh a můžete si být jisti, že půjde o spravedlivější rozsudek, než jaký by dostal tady na tomto světě. Ať je to jakkoliv těžké, myslete na tuto skutečnost.

Vezměme si jako příklad Ježíše. On byl ukřižován pro nic a za nic. Byl to světec, mág, čistá duše. Když ho lidé přibili na kříž, modlil se: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co dělají!". Ano, tito lidé opravdu nechápali, čeho se dopustili. Byli stejně slepí a hloupí jako miliony dalších dnešních lidí! Avšak Bůh daroval Ježíšovi nejen život, ale i život věčný! A těm druhým spravedlivý trest! Nejen v tomto, ale i v příštím životě! A jak si můžeme být jisti, že život po smrti skutečně existuje? Existují minulé a předchozí životy? Jak můžete zjistit, čím jste byli v minulých životech, o tom budu psát již brzy...

Vaše Marion Daghan-Malenky

© IstockPhoto.com hypergon / pmalenky
Přeloženo ze slovenského originálu: Odpustenie a láska