Osobní skušenosti

Minulé životy

Minulé životy

Žili jsme všichni už i předtím?

Tuto otázku si určitě kladete vždy znovu a znovu. Moje odpověď je jednoznačně ano. Ano, z vlastních zkušeností a setkání, a ze setkání s Bohem. Kolikrát se vám už stalo, že jste byli na nějakém místě a říkali jste si - tady jsem už přece někdy byl/a, všechno mi je zde takové známé. Lidé, se kterými se setkáváte, vám připadají velmi známí, přestože šlo pouze o velmi krátké setkání, nemůžete je již více dostat z vaší hlavy ven. Partnerům, kteří se poznali, se zdá, jako by byli jedna duše.

Nemůžeme si vzpomenout na své minulé životy, protože mnohé věci jsou v nás samotných ještě nestabilní. Představte si, že jste fyzicky zcela vyčerpán, ve vašem pozemském životě se prostě nedokážete pohnout z místa a právě teď se z vašeho předchozího života dozvíte to, že jste tehdy zabili vašeho blízkého příbuzného. Jak byste se mohli vyrovnat s těmito zkušenostmi? To je něco naprosto nemožného, a právě proto máme tento ochranný mechanismus. Až potom, když se z nás stanou vyrovnané osoby a staneme se jedním kompaktním celkem, poznáme, kdo jsme vlastně byli a kam směřuje naše cesta.Proto bychom měli meditovat, milovat sami sebe, a předávat tuto lásku dál. Lidé kolem nás přijmou od nás tuto lásku, protože my všichni jsme duše a pocházíme z energie nekonečného vědomí, světla a lásky.

Často se však sami sebe ptáme, kde je Bůh, ke kterému všichni jednoho dne přijdeme? Věřte mi, on existuje, avšak když ztratíme víru, a když ho nenecháme vstoupit do našeho života, už nikdy se nebudeme moci dále rozvíjet. A tak zůstaneme uvězněni v našem malém námi vytvořeném vězení, a nikdy nezkusíme, resp. nepoznáme to, jaké úžasné a obohacující bylo pro nás poznání našeho života. Takže poznejte své šance, toto vše se můžete naučit, bojujte za své poznání a poznávejte sami sebe prostřednictvím síly meditace a síly lásky.

© www.istockphoto.com 2013 Andrew Ostrovsky / pmalenky
Přeloženo ze slovenského originálu: Minulé životy