Osobní skušenosti

Minulé životy

Minulé životy

Žili jsme všichni už i předtím?

Tuto otázku si určitě kladete vždy znovu a znovu. Moje odpověď je jednoznačně ano. Ano, z vlastních zkušeností a setkání, a ze setkání s Bohem. Kolikrát se vám už stalo, že jste byli na nějakém místě a říkali jste si - tady jsem už přece někdy byl/a, všechno mi je zde takové známé. Lidé, se kterými se setkáváte, vám připadají velmi známí, přestože šlo pouze o velmi krátké setkání, nemůžete je již více dostat z vaší hlavy ven. Partnerům, kteří se poznali, se zdá, jako by byli jedna duše.

Nemůžeme si vzpomenout na své minulé životy, protože mnohé věci jsou v nás samotných ještě nestabilní. Představte si, že jste fyzicky zcela vyčerpán, ve vašem pozemském životě se prostě nedokážete pohnout z místa a právě teď se z vašeho předchozího života dozvíte to, že jste tehdy zabili vašeho blízkého příbuzného. Jak byste se mohli vyrovnat s těmito zkušenostmi? To je něco naprosto nemožného, a právě proto máme tento ochranný mechanismus. Až potom, když se z nás stanou vyrovnané osoby a staneme se jedním kompaktním celkem, poznáme, kdo jsme vlastně byli a kam směřuje naše cesta.Proto bychom měli meditovat, milovat sami sebe, a předávat tuto lásku dál. Lidé kolem nás přijmou od nás tuto lásku, protože my všichni jsme duše a pocházíme z energie nekonečného vědomí, světla a lásky.

Často se však sami sebe ptáme, kde je Bůh, ke kterému všichni jednoho dne přijdeme? Věřte mi, on existuje, avšak když ztratíme víru, a když ho nenecháme vstoupit do našeho života, už nikdy se nebudeme moci dále rozvíjet. A tak zůstaneme uvězněni v našem malém námi vytvořeném vězení, a nikdy nezkusíme, resp. nepoznáme to, jaké úžasné a obohacující bylo pro nás poznání našeho života. Takže poznejte své šance, toto vše se můžete naučit, bojujte za své poznání a poznávejte sami sebe prostřednictvím síly meditace a síly lásky.

© www.istockphoto.com 2013 Andrew Ostrovsky / pmalenky
Přeloženo ze slovenského originálu: Minulé životy

Odpuštení a láska

Odpustenie Marion Daghan-Malenky

Nyní si povíme něco více o tomto tématu, co je to odpuštění?Můžeme uvést jeden příklad:

Možná se vám stalo, že blízký člověk vám neustále lhal a zraňoval, ba dokonce vás i ponižoval. Takovému člověku nemůžete a nechcete odpustit. Způsobuje vám to nevyslovitelnou bolest a při každé příležitosti na to myslíte. Myšlenka na to vás ovládá. Tato záležitost Vás připravuje o spánek, ubírá vám energii a vy se cítíte prázdní a osamoceni.

Zamyslete se nejprve nad tím, jak k tomuto incidentu vůbec došlo, dopomohli jste si k tomu možná nevědomky i sami? Projděte si v klidu celou situaci ještě jednou, a promluvte si o tom klidně a bez výčitek. Řekněte také této osobě, jak mnoho pro vás znamená a jak moc vám ublížila. Podejte jí při tomto rozhovoru ruku (symbolické gesto). Pokud ji přijme, odpusťte jí a už se o tomto tématu nikdy více nebavte. Právě jste jí dali novou šanci.

Nebo:
Násilím druhého člověka jste utrpěli obrovskou lidskou ztrátu. Vůči tomuto člověku cítíte bezmezný vztek a dokonce mu přejete i smrt. Má zažít stejné utrpení jako člověk, kterého jste ztratili.
Dokonce i tato myšlenka a tato bolest vás neustále ovládá. Nemůžete zapomenout. Myšlenka na to vás pohání dopředu, oslabuje vás a odebírá vám vaši energii. Ale na tomto světě se jen málokdy dočkáte spravedlnosti. A proč ne? Proč to Bůh dovolí?

Ale věřte mi, že Bůh nenese vinu za hrozné věci, které si způsobují lidé. Vinu nese pouze člověk, který od vás odtrhl milovanou osobu, nyní ovládá vaše myšlenky a váš další život. Bůh ho nemůže soudit, pokud má nad vámi kontrolu. Musíte od něj upustit a přenechat mu ho. I když to zní pro vás paradoxně, musíte mu odpustit, mluvíme tu ale jen o odpuštění, ne o zapomenuti! V tomto okamžiku ho začne soudit Bůh a můžete si být jisti, že půjde o spravedlivější rozsudek, než jaký by dostal tady na tomto světě. Ať je to jakkoliv těžké, myslete na tuto skutečnost.

Vezměme si jako příklad Ježíše. On byl ukřižován pro nic a za nic. Byl to světec, mág, čistá duše. Když ho lidé přibili na kříž, modlil se: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co dělají!". Ano, tito lidé opravdu nechápali, čeho se dopustili. Byli stejně slepí a hloupí jako miliony dalších dnešních lidí! Avšak Bůh daroval Ježíšovi nejen život, ale i život věčný! A těm druhým spravedlivý trest! Nejen v tomto, ale i v příštím životě! A jak si můžeme být jisti, že život po smrti skutečně existuje? Existují minulé a předchozí životy? Jak můžete zjistit, čím jste byli v minulých životech, o tom budu psát již brzy...

Vaše Marion Daghan-Malenky

© IstockPhoto.com hypergon / pmalenky
Přeloženo ze slovenského originálu: Odpustenie a láska