Osobní skušenosti

Jak začít s magií?

Jak začít s magií?

Dost často dostáváme takové požadavky: "Ahoj, chtěl bych začít praktikovat magii, ale nevím jak začít ... Přečetl a prohlédl jsem si už několik stránek ... ale stále jsem nenašel uspokojivou odpověď .. . Hledám někoho, kdo by mě usměrnil ... věděli byste mi pomoci? "

Prvním předpokladem pro magii je sebekázeň a vnitřní rovnováha! Nikdo nedosáhne v magii úspěch bez disciplíny. Pokud adept nedokáže kontrolovat svoje myšlenky a emoce, energie nemůže správně proudit. Magie této osobě nepřinese požadované výsledky, ale právě naopak - posílí adeptovu nerovnováhu. Nevyrovnané osoby plné vášní a hněvu by se neměli pokoušet zabývat se magií, protože nikdy neuspějí. Magie naopak posílí jejich slabé stránky a špatné vlastnosti!

Naše zkušenosti nám ukázaly, že je nezbytné začít s prací na sobě samotném. Pokud chcete ovládat nemateriální svět, potřebujete stabilitu a silnou mysl, která vás ochrání před negativními energiemi a entitami a pokušeními pocházejícími z vašeho vlastního ega. Pokušení, že jste se stali něčím víc, někým lepším a vyvinutějším jako ostatní lidé, mohou definitivně zastavit váš pokrok a růst. Základem pro získání osobní moci a moudrosti je meditace a poznání sebe sama. Meditace vám dává sílu potřebnou k tomu, abyste se mohli zabývat záležitostmi ohledně magie bezpečně a bez psychické újmy.

Takže, naše doporučení pro všechny lidi, kteří se zajímají o magii, je vždy stejné: začněte každý den meditovat a čtěte duchovní knížky, teré vám poskytnou inspiraci a informace, které potřebujete. Pokud chcete zvýšit svou vnitřní sílu a stát se odolnějšími, doporučujeme přečíst si tuto knížku o meditaci: Uvědomujte si přítomnost (Meditace všímavosti v každodenním životě) od Jona Kabata-Zinna. Za účelem zvýšení úrovně vašich znalostí a porozumění, si potřebujete osvojit nové myšlenky, získat jiný úhel pohledu. Pokuste se najít nový přístup, který potřebujete pro svou praxi v knížkách od moderních duchovních mistrů, kteří mluví moderní řečí, a proto jim dokážeme rozumět lépe než starším knížkám: Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch, Don Miguel Ruiz alebo Wayne Dyer.

Druhou důležitou věcí, je být schopen zlepšit svůj charakter a stát se lepším člověkem. Toto zlepšení vyčistí vaše "kanály" a otevře dveře pro komunikaci s různými světy a bytostmi. Magie je krásná cesta jak transformovat naše malé materiální já na naše pravé já - přirozené, nesmrtelné a věčné bytosti, kterými jsme a kterými jsme vždy i byli! Je to nejznámější proměna kamene na zlato! Pro tento proces je potřebný čas a neustále teplo. Tímto teplem je v našem případě energie a odhodlání, které dáváme každý den do Díla našeho života!

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH